Nieuws

Energielabel A voor CiRoPack

Het mag geen verrassing meer zijn: CiRoPack en duurzaamheid. CiRoPack is al sinds jaar en dag bezig om een verduurzaming van het bedrijf te bewerkstelligen. Als bedrijf krijgen en vragen we veel van onze omgeving en daar zijn we ons bewust van. We doen er dan ook zo veel mogelijk voor om ook iets terug te geven en op deze manier de toekomst van de aarde veilig te stellen.

Zeven jaar geleden namen we de eerste elektrische auto al in gebruik, en daarna zijn we steeds verder gaan verduurzamen. We zijn dan ook erg trots om te melden dat de erkenning voor deze verduurzaming steeds groter wordt. Het bedrijfsgebouw van CiRoPack is bij de laatste keuring namelijk beoordeeld met Energielabel A: het hoogst haalbare. 

Bij CiRoPack zijn we erg milieubewust. Niet alleen in het recyclen van materialen, het scheiden van afval en het bewust omgaan met energie, maar in onze hele bedrijfsvoering. Bij CiRoPack verplaatsen wij ons enkel in elektrische auto’s, produceren wij alleen met elektrische machines en werken we met de nieuwste technieken om het milieu zo min mogelijk te belasten. Daar hebben we in mei 2017 380 zonnepanelen aan toegevoegd. Daarmee kunnen we onze eigen energie opwekken en steeds meer richting een circulaire bedrijfsvoering gaan. Momenteel wekken we zelfs meer energie op dan dat we verbruiken, dus deze ‘volledig schone energie’ kunnen we terug leveren aan het net.

Maar daar is het niet bij gebleven. In de afgelopen jaren heeft CiRoPack ook geïnvesteerd in de verduurzaming van het bedrijfsgebouw. We hebben vloerverwarming aangelegd, de isolatie sterk verbeterd en alle verlichting vervangen voor LED-verlichting. Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we de algehele CO2-uitstoot van CiRoPack al met meer dan 20% hebben kunnen reduceren. Dat heeft er nu in geresulteerd dat we Energielabel A hebben gekregen van Metavast, een adviesbedrijf dat metingen doet conform de NEN 2850 (regeling energieprestatie gebouwen). Energielabel A is het hoogste label dat een gebouw kan ontvangen. Daar zijn we bij CiRoPack erg trots op.

Dat het bedrijfsgebouw van CiRoPack Energielabel A krijgt, vertelt ons dat we op de goede weg zijn. CiRoPack probeert steeds meer stappen te zetten om uiteindelijk het ultieme doel te bewerkstelligen: een volledig circulair bedrijf. Voor de komende jaren staan er nog een aantal projecten op de agenda om het bedrijf nóg verder te verduurzamen. Zo wekken we bijvoorbeeld meer dan 90.000 kW aan energie op met onze zonnepanelen, terwijl we op jaarbasis maar 50.000 kW gebruiken. De volgende stap is om te kijken hoe we dit overschot op kunnen slaan, zodat we deze energie in de wintermaanden weer kunnen gebruiken. Dat officiële instanties de verduurzaming van CiRoPack erkennen geeft ons niet alleen voldoening, maar ook een boost om deze verduurzaming door te zetten.