Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij CiRoPack zijn we erg milieubewust. Niet alleen in het recyclen van materialen, het scheiden van afval en het bewust omgaan met energie, maar in onze hele bedrijfsvoering. Bij CiRoPack verplaatsen wij ons enkel in elektrische auto’s, produceren wij alleen met elektrische machines en werken we met de nieuwste technieken om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij de ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden. (bron: mvo platform)

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is aandacht voor de drie P’s van belang.

People

Hierbij gaat het zowel om mensen binnen als buiten de onderneming: medewerkers, consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, scholing, leefbaarheid, loon, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

CiRoPack bv heeft een interne opleiding om zijn medewerkers bekend te maken met materialen, gereedschappen en machines. Daarnaast hechten we erg veel waarde aan de onderlinge verstandhoudingen en dragen zorg voor een schone, veilige en nette werkomgeving. Goede werkkleding en optimaal klimaat tellen eveneens mee.

CiRoPack bv heeft ook een ver doorgevoerd Maatschappelijk Betrokken Ondernemers klimaat (MBO). Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een goed Ondernemersklimaat in Heiloo en omgeving. Goede doelen worden vooral lokaal en regionaal gesteund waarbij CiRoPack een aantal eigen regels toepast. Onder andere jeugd, sport en alle gelden voor het goede doel tellen zwaar.

Planet

Hoe gaat de organisatie om met de milieueffecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet-dimensie zijn de gevolgen van productieproces en gebruik van materialen voor lucht, water, bodem en biodiversiteit. Ook thema’s als CO2-compensatie, afval en hergebruik en duurzame mobiliteit vallen onder de dimensie Planet. Hierin probeert CiRoPack bv al jaren voorop te lopen. Het ver doorgevoerde intern milieubeleid draagt eraan bij dat CiRopack met al zijn medewerkers maar éénmaal in de 5 weken een 240 liter rolemmer met restafval aan de afvalverwerker aanbiedt. De rest van de productieresten worden geheel gerecycled. Papier- en kartonresten gaan terug naar de papierfabriek. Folie, spanbandresten en andere kunststof resten worden gesorteerd en gescheiden gerecycled. Metaalresten gaan naar een metaalrecycle bedrijf en pallets worden hergebruikt of gerepareerd en hergebruikt.

Energie gebruiken we liefst zo min mogelijk maar uiteraard hebben we elektra nodig om te produceren. Uiteraard zijn al onze machines elektronisch geoptimaliseerd om de energie te beperken. Sinds 2008 zijn onze kantoren al voorzien van energiezuinige LED-verlichting. In 2014 is op onze productieafdeling gestart met het ombouwen van de TL-verlichting naar LED-licht. Het CiRoPack wagenpark bestaat grotendeels uit volledig elektrische voertuigen. Het credo van CiRoPack is: “duurzaam ondernemen = passend verpakken = winst voor de toekomst”. Hiermee willen wij aangeven dat een doos op maat soms een iets hogere prijs heeft, maar besparing biedt in vulmateriaal en “lucht” in het transport, waardoor uiteindelijk
minder vervoerseenheden nodig zijn.

Profit

Winst maken is wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering en nodig voor continuïteit en ontwikkeling. Binnen MVO is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit, reputatie. Tevens om het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Door MVO in het bedrijf door te voeren kunnen kosten worden verlaagd, bijvoorbeeld van energieverbruik, transport, afvalverwerking en het aantrekken van nieuw personeel. Uiteraard gaat CiRoPack bv voor profit. Maar wel een verantwoorde profit en investeren zo veel mogelijk om onze doelen na te streven.

Zusjes De Witte

Sinds oktober 2016 rijdt een lichtgroene Volkswagen Up met hashtags #ZusjesDeWitte #CiRoPack en #RoadToTokyo door Heiloo en Castricum. Of beter gezegd, door heel Nederland. Sinds 2017 is daar een tweede Volkswagen Up! bij gekomen, zodat beide atleten een auto tot hun beschikking hebben. De topatleten uit Heiloo, Laura en Lisanne de Witte, rijden in de opvallende auto’s naar trainingen en wedstrijden.

“Het is super fijn om de gesponsorde auto’s te hebben. We reizen veel naar wedstrijden, trainingen, fysio en de sportarts. Dus het scheelt ons super veel tijd en we kunnen onszelf en CiRoPack tegelijkertijd goed promoten op de weg”, vertelt Laura de Witte enthousiast. Haar drie jaar oudere zus Lisanne is al even blij en heeft ook al heel wat kilometers gemaakt in de door CiRoPack gesponsorde Up! “Laura en ik trainen meestal niet tegelijk dus de auto’s staan eigenlijk nooit stil. We krijgen veel reacties van mensen die ons nu onderweg herkennen. Ze zwaaien, toeteren of we krijgen later een appje met: hey, ik zag je net rijden in je toffe auto!” De lichtgroene, beletterde auto’s met hashtags #ZusjesDeWitte #CiRoPack en #RoadToTokyo valt lekker op. Laura: “De auto is ook eigenlijk niet te missen. Als ik ergens naar toe ga, bijvoorbeeld naar de fysio, dan vraagt hij: ‘ben je met je leuke autootje?’ Veel mensen beginnen er over dus dat is alleen maar mooi!”

Sponsoring

Kortom, de Zusjes de Witte zijn blij met de gesponsorde CiRoPack auto! En Ciska en Rob van der Wal zijn ook blij, zij sponsoren BN-ers uit Heiloo. CiRoPack sponsort al jaren met plezier lokale initiatieven en toen Rob via Tom Veldt (van Zorgvilla Craenenbroeck) hoorde dat de atletische zusjes op zoek zijn naar sponsors is hij met Laura en Lisanne gaan praten. “Wij leveren graag een bijdrage aan sportieve jeugd. Lisanne en Laura de Witte volgen wij natuurlijk al een hele poos vanwege hun buitengewoon goede prestaties bij AV Trias en tijdens de estafette op de Olympische Spelen van Rio de Jenairo in 2016. Het zijn echte sportieve ondernemers. Zij hebben er alles voor over om de top te bereiken. CiRoPack sponsort de zusjes in ieder geval vier jaar en wij hopen dat ze naar de Olympische Spelen in Tokyo gaan. Vandaar de hashtag “RoadToTokyo. Deze twee sporters zijn ondernemers en zijn hard op weg om van de ‘Zusjes de Witte’ een merknaam te maken. Wij zien nu al een sneeuwbaleffect bij ondernemers in Heiloo. Men wil deze atleten graag sponsoren en het zou toch geweldig zijn als bedrijven uit het dorp Heiloo dankzij sponsoring van Lisanne en Laura de Witte internationaal bekend worden.”

Wie zijn Lisanne en Laura de Witte?

Lisanne legt uit hoe zij in de atletiekwereld terecht is gekomen: “Ik zat op softbal en eigenlijk ben ik niet zo goed met balsporten, maar het was wel duidelijk dat ik heel hard van het ene naar het andere honk kon rennen. Ik ging van softbal af en ben bij atletiek gaan kijken. Dat beviel meteen goed en ik bleek inderdaad goed te zijn in hardlopen. Mijn zus Laura ging van jongs af aan mee naar atletiek en zij was ook heel goed in hardlopen. Daarnaast bleken wij ook nog eens goed te kunnen samenwerken, wat bij een estafette van groot belang is. Wij zijn met ons team sinds dit jaar op de 4 x 400 meter estafette de Nederlandse recordhoudsters.” De Nederlandse atlete is gespecialiseerd in de 400 en 800 meter. Op het laatste onderdeel veroverde zij in 2015 haar eerste nationale titel. Bovendien is Lisanne sinds de zomer van 2018 nationaal recordhoudster op de 400 meter en veroverde zij een bronzen plak op hetzelfde onderdeel bij de EK in Berlijn, daarover is meer te lezen in onze blog.

Laura de Witte is een echte sprintster. De trotse atlete vertelt: “Het EK in Amsterdam was mijn eerste senioren toernooi en ik heb daar op de 200 meter een nieuw persoonlijk record gelopen. Ik vind het super om mijn atletiekcarrière te kunnen delen met mijn zus. Het maakt het extra bijzonder. Je gaat samen naar dezelfde wedstrijden en toernooien en dat is leuk om te kunnen delen. Je weet van elkaar hoe hard je ervoor werkt en je gunt het elkaar heel erg. Veel mensen kennen ons nu als de ‘Zusjes de Witte’ en dat is geweldig. Het is vrij bijzonder dat twee zussen dezelfde afstand lopen en ook de internationale top halen.” Ook Laura mocht afgelopen zomer haar kunsten vertonen op het EK in Berlijn: een mooie bekroning voor de goede ontwikkeling die de jongeling doormaakt.

Het mag duidelijk zijn dat de zussen er hard voor trainen om naar de Olympische Spelen 2020 in Tokyo te gaan. Aan de mobiliteit om naar alle trainingen en wedstrijden te rijden zal het niet liggen…

CO2 Voetafdruk

Algemeen wordt aangenomen dat CO2 uitstoot zorgt voor de opwarming van de aarde met tot gevolg klimaatveranderingen. In het kader van MVO is terugdringen van de CO2 uitstoot een goed doel. Een CO2 voetafdruk is een methode om te bepalen hoeveel stond CO2 een bedrijf produceert. Door regelgeving en afspraken over conversiefactoren maakt deze methode bedrijven onderling vergelijkbaar. Net als elk persoon is ook elk bedrijf uniek en om die reden vinden wij het belang van de CO2 voetafdruk groter voor het bedrijf zelf. Met de CO2 voetafdruk heeft het bedrijf inzicht waarmee het bedrijf CO2 uitstoot veroorzaakt. Door deze aanpak kan CiRoPack aan de gang met hetgeen het meeste effect sorteert. Aan de hand van de CO2 voetafdruk kunnen MVO doelstellingen worden bepaald en gevolgd worden.

In 2012 is CiRoPack BV begonnen met het monitoren van de energieuitstoot. In het kader van MVO is er destijds als doel gesteld om voor 2020 de complete CO2 uitstoot met 20% te reduceren in verhouding tot 2012. Onderstaand figuur geeft aan dat we in slechts 4 jaar tijd al geweldige resultaten hebben geboekt en dat de doelstellingen die we voor 2020 hadden gesteld, al in 2016 gehaald zijn.

Om deze doelen te bewerkstelligen heeft CiRoPack BV een aantal maatregelen getroffen om de CO2 uitstoot zo effectief mogelijk terug te dringen:

Er is op diverse manieren aan de isolatie van het bedrijfspand gewerkt:

  • De hal is tochtdicht gemaakt.
  • De gehele pui van het kantoorpand is vervangen.
  • We zijn overgestapt op vloerverwarming in het kantoorgedeelte.
  • Op het dak van het kantoorgedeelte is een sedumdak geplaatst.
  • Het personenwagen park is omgezet van auto’s die op fossiele brandstof rijden, naar volledig elektrische auto’s.
  • De verlichting in het pand is zowel in de productieruimte als in het kantoorpand omgezet van TL-verlichting naar LED-verlichting.
  • De afzuiging van de CO2 is geregeld waardoor er minder verwarming nodig is.

Burger Van Heiloo

Wat ooit begon bij de expositie Kunst met Smaak in de Witte kerk als een tijdelijke, maar ludieke manier om geld op te halen voor Stichting Vrienden van de Vijfhoek, is inmiddels uitgegroeid tot een smaakmaker die niet meer weg te denken is uit ons dorp; De Burger van Heiloo. Donderdag 22 september 2016 van Burgemeester van Heiloo Hans Romeyn met de eerste hap de aftrap voor de nieuwe Burger van Heiloo. Tijdens een lunch bij Herberg Jan werd er een vervolg gegeven om met de verkoop van hamburgers het goede doel te steunen. Door zijn werk als foodfotograaf was het voor Iwan een koud kunstje om in samenwerking met zijn foodstylistes het idee uit te werken en fraaie promotiefoto’s voor het concept te maken voor gebruik op onder andere posters en flyers. De afgelopen zomer werd de Burger van Heiloo een maand lang verkocht bij Brasserie in t Groen, Loocatie, BBQGrillers.nl en Plaza Cinco. Zo werd een mooi bedrag bij elkaar gegeten door de heilooers.

Het concept

Het concept is eenvoudig: de lokale horeca biedt een hamburger of hamburgermenu aan op de menukaart. Uiteraard maakt iedere keuken zijn eigen unieke burger. Deze hamburger krijgt het predikaat Burger van Heiloo en wordt voorzien van een hamburgerprikker met het ‘Burger van Heiloo’-logo, gesponsord en geproduceerfd door CiRoPack. De prikkers worden gratis verstrekt aan de horecaondernemers. De horecaondernemers mogen hun Burger gratis professioneel laten fotografen in de fotostudio van Iwanbronkhorst.nl, zodat de Burger ook gepromoot kan worden op de menukaart, website en social media. Voor elke burger komt € 1,= ten goede aan de Stichting Vrienden van de Vijfhoek.

Stichting Vrienden van de Vijfhoek

De Vijfhoek is een erkend orthopedagogisch dagcentrum in Heiloo voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking uit de hele regio Alkmaar. De beperkingen van de kinderen van De Vijfhoek zijn verschillend. Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuigelijke beperking, een communicatieve beperking of een contactstoornis. Bij De Vijfhoek is een kind met een handicap in de eerste plaats een kind. Een kind met mogelijkheden. Met respect een aandacht creeren de medewerkers van De Vijfhoek voor elk kind een begeleidingsplan op waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Op deze manier streeft De Vijfhoek naar een zo groot mogelijke mate van relatieve zelfstandigheid van de kinderen. Zo wordt het kind gestimuleerd en wordt hij/zij uitgelokt tot (re)actie.

Stichting Vrienden van de Vijfhoek is opgericht door een aantal actieve ouders om grotere projecten te kunnen realiseren die niet vanuit AWBZ/jeugdzorg gefinancierd kunnen worden. Projecten die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op De Vijfhoek te verbeteren. Met de Burger van Heiloo hebben wij in 2016 een bijdrage van maar liefst € 2000,= kunnen leveren aan Stichting Vrienden van de Vijfhoek, waarmee ze een geheel nieuwe, volledig ergonomische loungeplek hebben kunnen aanschaffen voor de kinderen van ODC De Vijfhoek.