Nieuwe Privacy Policy CiRoPack

 

Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wet omtrent privacy van kracht. Omdat we bij CiRoPack graag open en transparant met onze klanten en relaties willen communiceren, lichten we het even toe. Allereerst willen we uiteraard graag duidelijk maken dat CiRoPack nog nooit persoonlijke gegevens aan niet-belanghebbenden en andere partijen die niet direct van invloed zijn op een overeenkomst, heeft verstrekt. Wij zullen dat ook in de toekomst nooit doen. We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om gegevensmisbruik in de toekomst tegen te gaan.

Wat houdt het in?

Op 25 mei 2018 treedt dus de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze geldt voor de hele Europese Unie en betreft een privacyverordening die heel wat onrust veroorzaakt. Je hebt er vast al over gehoord, maar wat houdt de nieuwe verordening in voor jou en jouw organisatie? De juridische tekst is soms lastig naar de praktijk te vertalen. Duidelijke zienswijzen zijn er nog maar in beperkte mate en jurisprudentie is er nog niet.

De verordening heeft als doel de privacy en persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen en om beter aan te sluiten bij de huidige technologische ontwikkelingen. Ook de e-privacy richtlijn wordt aangepast in lijn met dezelfde principes als de AVG.

Na het introduceren van de AVG hebben de consumenten alle macht in handen als het gaat om hun persoonsgegevens. Consumenten hebben bijvoorbeeld altijd het recht om hun persoonsgegevens op te vragen of te laten verwijderen. Je kan altijd onze volledige Privacy Policy doorlezen om precies te weten wat er met jouw gegevens gebeurd.