Nieuws

Nieuwe Privacy Policy CiRoPack

Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wet omtrent privacy van kracht. Omdat we bij CiRoPack graag open en transparant met onze klanten en relaties willen communiceren, lichten we het even toe. Allereerst willen we uiteraard graag duidelijk maken dat CiRoPack nog nooit persoonlijke gegevens aan niet-belanghebbenden en andere partijen die niet direct van invloed zijn op een overeenkomst, heeft verstrekt. Wij zullen dat ook in de toekomst nooit doen. We nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en hebben passende maatregelen genomen om gegevensmisbruik (in de toekomst) tegen te gaan.

Wat houdt het in?

Voorheen was in Nederland altijd de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) van kracht. Aangezien deze wet alweer uit 2001 stamt, is het tijd voor wat vernieuwing van de privacywetgeving. Daarom gaat op 25 mei 2018 dus de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze geldt voor de hele Europese Unie en betreft een privacyverordening die heel wat onrust veroorzaakt. Je hebt er vast al over gehoord, maar wat houdt de nieuwe verordening in voor CiRoPack en voor de organisaties waar wij zaken mee doen? De juridische tekst is soms lastig naar de praktijk te vertalen. Duidelijke zienswijzen zijn er nog maar in beperkte mate en jurisprudentie is er nog niet.

Het is in ieder geval duidelijk dat de nieuwe wetgeving er voor moet zorgen dat bedrijven zorgvuldiger met (persoons-)gegevens van klanten omgaat. De verordening heeft als doel de privacy en persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen en om beter aan te sluiten bij de huidige technologische ontwikkelingen. Ook de e-privacy richtlijn wordt aangepast in lijn met dezelfde principes als de AVG. Bovendien heb je al klant meer rechten om te bepalen wat er precies met je (persoons-)gegevens gebeurd. Bij CiRoPack zijn we uiteraard altijd al heel voorzichtig met alle persoonsgegevens omgegaan.

Na het introduceren van de AVG hebben de consumenten alle macht in handen als het gaat om hun persoonsgegevens. Zo hebben al onze klanten en relaties bijvoorbeeld altijd het recht om hun persoonsgegevens op te vragen of te laten verwijderen. CiRoPack zal te allen tijde zo goed mogelijk meewerken om klanten en relaties te helpen met het op de juiste manier verwerken van de (persoons-)gegevens. Je kan altijd onze volledige Privacy Policy doorlezen om precies te weten wat er met jouw gegevens gebeurd.